Osobní odběr zboží je možný po telefonické domluvě.. Děkujeme

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která byla v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jako návštěvník webu KupLevandule.cz svěřujete nám své osobní údaje, čímž si vážíme vaši důvěry a data před jejich zneužitím. Dle ochrany osobních údajů, zásad a práv dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů “ GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

 Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro vytvoření nabídky se snažíme, aby osobních údajů bylo co nejméně a to zejména ty, které potřebujeme, jednání o této nabídce, k doručení Vašich objednávek na požadovanou adresu, nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa. Můžeme po Vás požadovat i číslo Vašeho bankovního účtu a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno KupLevandule.cz, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Shoptet.cz, jakožto poskytovatel technického řešení e-shopu. Při naší obchodní činnosti využíváme také služeb společností Google, Microsoft, Facebook, Instagram, Seznam.cz, dále externí dopravci - PPL CZ s.r.o., Česká pošta a.s.. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.