Základní ustanovení a správce 

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi kupujícím a provozovatelem internetového obchodu www.kuplevandule.cz. Provozovatelem je Olga Pospíšilová, Václavská 1107, Chrudim 1, 537 01, IČO 60106239, (dále jen „prodávající“). Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv upravit. Podáním elektronické objednávky, objednávky na základě emailu nebo telefonicky kupující stvrzuje souhlas s těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím prostřednictvím emailu. Kupní smlouva nenabude platnosti pouze v případě, že objednávka nebyla ze strany prodávajícího potvrzena.

Objednání zboží

Objednávka zboží z internetového obchodu www.kuplevandule.cz je závazná od okamžiku odeslání potvrzujícího emailu od prodávajícího. Zboží bude odesláno na adresu kupujícího za cenu uvedenou v e-shopu v okamžiku objednávky zboží. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou bude zboží dodáno. Daňový doklad bude kupujícímu dodán společně se zbožím.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení a to bez udání důvodu. O zrušení objednávky nás informujte co nejdříve na mailu: info@kuplevandule.cz. Objednávku je možno bezplatně zrušit nebo změnit až do okamžiku odeslání zboží, o kterém bude kupující informován emailem. Pokud bylo zboží již vyexpedováno, je povinností kupujícího zboží převzít a poslat jej zpět se všemy doklady doporučeně na adresu prodávajícího a to na vlastní náklady. Zboží nelze vrátit na dobírku. Pokud bude vrácené zboží v původním obalu, kompletní, nepoškozené, čisté a bez jiných vad budou kupujícímu do 14-ti dnů vráceny peníze. Vrácena bude pouze částka rovnající se ceně zboží, nikoliv poškozené.

Dodací lhůta

Doba expedice zboží z našeho internetového obchodu je obvykle 5 pracovních dnů. V případě, že by doba expedice měla překročit tuto dobu, bude o tom kupující informován emailem. Za nesplnění dodaných termínů po expedici způsobených přepravcem prodávající neodpovídá.

Doprava a poštovné

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty na dobírku v závislosti na velikosti:

Ceny v Kč 1)

Velikostní kategorie (nejdelší strana do)

S

M

L

XL

(35 cm)

(50 cm)

(100 cm)

(240 cm)

Základní cena

89

119

169

319

  • platba dobírkou 50,- Kč, zboží je odesláno do 5-ti pracovních dnů. Při odeslání zboží na dobírku je k ceně poštovného přičtena částka 20,- Kč za balné.

 

Převzetí zboží

Při převzetí zboží na pobočce České pošty se přesvědčte, než jej přijmete o neporušení obalu. V opačném případě, pokud by byl obal poškozen během přepravy, zboží nepřebírejte a řešte tuto skutečnost s přepravcem. Kupující má povinnost objednané zboží převzít od doručovatele, pokud tak neučiní, porušuje podmínky Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. V případě, že se objednané zboží vrátí na adresu prodávajícího z důvodu nevyzvednutí zásilky, je možné jej kupujícímu zaslat znovu, ale kupující musí uhradit na účet prodávajícího náklady na nové poštovné. Nelze to brát jako storno objednávky, protože tím kupující porušuje tyto obchodní podmínky. Pokud si kupující nepřeje opětovné zaslání zboží na jeho adresu, je povinnen prodávajícímu uhradit poplatek na náklady dopravu a ostatní výdaje 200,-Kč. Každý případ je však posuzován individuálně a v případě rychlého a korektního jednání ze strany kupujícího může být tento poplatek prodávajícím snížen.

Reklamace

Daňový doklad, který kupující obdrží společně se zbožím, slouží jako záruční list.

Před zasláním reklamovaného zboží na naši adresu nás kontaktujte na emailu: info@kuplevandule.cz Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé činností třetí strany, tj. kupujícího nebo přepravce. Jedná se o specifické produkty.Záruka se také nevztahuje na škody způsobené nesprávným skladováním či špatnou údržbou. Zároveň nám pošlete krátký email se stručným popis reklamace a fotografii závady. Do reklamačního formuláře připište číslo Vaší objednávky, o jaké zboží se jedná a číslo Vašeho účtu pro zaslání peněz.

Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, která byla v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jako návštěvník webu KupLevandule.cz svěřujete nám své osobní údaje, čímž si vážíme vaši důvěry a data před jejich zneužitím. Dle ochrany osobních údajů, zásad a práv dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů “ GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro vytvoření nabídky se snažíme, aby osobních údajů bylo co nejméně a to zejména ty, které potřebujeme, jednání o této nabídce, k doručení Vašich objednávek na požadovanou adresu, nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa. Můžeme po Vás požadovat i číslo Vašeho bankovního účtu a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno KupLevandule.cz, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Webnode.cz, jakožto poskytovatel technického řešení e-shopu. Při naší obchodní činnosti využíváme také služeb společností Google, Microsoft, Facebook, Instagram, Seznam.cz, dále externí dopravci - Česká Pošta s.p., PPL CZ s.r.o. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.